Raport ONZ o reformie sądownictwa w Polsce

08.06.2018

Publikujemy Raport ONZ przygotowany przez specjalnego sprawozdawcę ds. niezależności sędziów i prawników, który odbył oficjalną wizytę w Polsce w dniach 23-27 października 2017 r.

Podczas swojej misji specjalny sprawozdawca - Diego Garcia-Sayan - spotkał się z szerokim gronem wysokiej rangi urzędników państwowych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, sędziami, prokuratorami, prawnikami, środowiskiem akademickim, międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych i krajowych. Celem misji była ocena reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych w październiku 2015.

Specjalny sprawozdawca przyznaje, że Polska ma prawo do zreformowania systemu sądowego. Podkreśla jednak, że głównym efektem - jeśli nie głównym celem - środków przyjętych przez rządzącą większość, było hamowanie chronionej konstytucyjnie zasady niezależności sądownictwa oraz umożliwienie organom ustawodawczym i wykonawczym ingerowanie w wymiar sprawiedliwości.

W konkluzjach specjalny sprawozdawca ostrzega polskie władze, że wdrożenie reformy, podjętej przez większość rządową w pośpiechu i bez odpowiednich konsultacji z opozycją, sądownictwem i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w tym z Urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich, grozi ograniczeniem zdolności organów sądowych do zapewnienia kontroli i równowagi oraz pełnienia zasadniczej funkcji w promowaniu i ochronie praw człowieka oraz w utrzymaniu praworządności.

 

(czytaj raport w języku angielskim)

Tagi: raport, reforma sądownictwa, ONZ, zagraniczne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email