Raport nt. Międzynarodowych Standardów Pracy

21.12.2018

Powstał wspólny raport Instytutu ds. globalnego zatrudnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association Global Employment Institute) i Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (International Organisation of Employers).

IBA GEI i IOE połączyły swą fachową wiedzę, by zapewnić przedsiębiorstwom dalsze wskazówki i objaśnienia w obszarze o rosnącym znaczeniu dla biznesu: Międzynarodowych Standardach Pracy (International Labour Standards). MSP są instrumentami prawnymi, określonymi przez Międzynarodową Organizację Pracy (Internionational Labour Organization) i uzgodnionymi przez trójstronne delegacje MOP, które chronią podstawowe prawa pracownicze, biorąc pod uwagę, między innymi, potrzebę tworzenia stabilnych przedsiębiorstw w celu tworzenia miejsc pracy. Są to zarówno konwencje, które są prawnie wiążącymi umowami międzynarodowymi po ratyfikacji, jak i zalecenia które służą jako niewiążące wytyczne.

We wspólnie opublikowanym raporcie obie organizacje określają cel MSP;  w jaki sposób są wdrażane, nadzorowane i interpretowane; oraz w jaki sposób wpływają na firmy, które odnoszą się do nich w swoich kodeksach postępowania, międzynarodowych umowach ramowych  i/lub innych instrumentach społecznej odpowiedzialności biznesu.

(czytaj raport)

 

Więcej na stronie IBA

 


Tagi: zagraniczne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email