Raport HFPCz na temat dostępu do adwokata

18.01.2018

Dostęp zatrzymanego do adwokata nie jest skuteczny – tak wynika z raportu przygotowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Fundacja postanowiła sprawdzić w jakim stopniu Polska wywiązuje się z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Celem dyrektywy o dostępie do adwokata jest zapewnienie pewnych minimalnych standardów w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej przede wszystkim w zakresie prawa do obrony. Ponad rok temu minął termin wprowadzenia wszystkich przepisów dyrektywy do prawa polskiego.

Z raportu wynika, że pomimo tego, iż prawo polskie zapewnia osobom zatrzymanym możliwość niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, to jest on uniemożliwiany przez organy ścigania. Organy ścigania nie zapewniają podejrzanym lub oskarżonym informacji ułatwiających znalezienie obrońcy. HFPCz we wnioskach wskazuje, że komisariaty policji i sądy powinny zapewnić listy adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami karnymi. Fundacja sugeruje również utworzenie dyżurów adwokackich lub radcowskich dla osób zatrzymanych.

Zapewnienie zatrzymanemu obecności obrońcy na jak najszybszym etapie zabezpiecza tok postępowania karnego i zapewnia wszelkie gwarancje procesowe podejrzanym lub oskarżonym wynikające z prawa międzynarodowego i polskiego. Obecność adwokata może zapobiec również niewłaściwemu traktowaniu.

Przypominamy, że Naczelna Rada Adwokacka prowadzi Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich pod adresem: rejestradwokatow.pl (link), można też pobrać aplikację adwokat mobilny (adwokatura.mobi) Jesienią ubiegłego roku w internecie i w TVP prowadzona była kampania informacyjna „Adwokat pomaga”, w której NRA informowała, o prawie zatrzymanego do adwokata (zobacz spot).

Czytaj Raport HFPCz

Tagi: obrońca, fundacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email