Publikacja mec. Malickiego - „Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie”

13.02.2020

„Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie”  - to tytuł publikacji adw. dr. Andrzeja Malickiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, która ukazała się w serii „Monografie Prawnicze” wydawnictwa C.H. Beck.

Praca mec. Malickiego stanowi próbę ujęcia zagadnień niezawisłości sędziów i niezależności adwokatów, nie tylko z punktu widzenia teorii i orzecznictwa, ale i własnych doświadczeń adwokackich. Autor rozważa perspektywę pewnej wspólnoty pomiędzy treścią prawa, a jego praktyczną realizacją, przy uwzględnieniu tworzenia wykładni prawa,  biorącej pod uwagę interesy zarówno ogólnospołeczne jak też sędziów i adwokatów.

Tagi: publikacja, niezawisłość

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email