Przewodnik po elektronicznym systemie sądownictwa UE

27.02.2019

Powstał przewodnik korzystania z elektronicznego systemu sądownictwa w sądach UE. Zawiera praktyczne wskazówki dla prawników, którzy chcą skorzystać z e-Curia - elektronicznego systemu składania wniosków Trybunału Sprawiedliwości (Court of Justice) i Sądu (General Court) Unii Europejskiej.

e-Curia jest aplikacją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umożliwiającą pełnomocnikom stron w sprawach wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu oraz sądom krajowym w ramach wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości wymianę pism procesowych z sekretariatami wyłącznie drogą elektroniczną.

Przewodnik korzystania z e-Curia został opracowany przez Stałe Przedstawicielstwo CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie UE oraz Trybunale Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ma na celu uzupełnienie informacji publikowanych na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i skupia się na pomocy prawnikom w uniknięciu niespodzianek i w zrozumieniu różnych wariantów wyborów.

(zobacz polską wersję przewodnika)

(czytaj Przewodnik w j. angielskim)

Tagi: UE, sądownictwo, system elektroniczny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email