Przewodniczący Bar Council of England and Wales do Prezydenta RP

20.07.2018

Andrew Walker, przewodniczący Bar Council of England and Wales, napisał list do Andrzeja Dudy, prezydenta RP, w którym wyraża zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi nową ustawą o Sądzie Najwyższym.

Autor listu podkreśla, że angielscy prawnicy są zaniepokojeni tym, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat dotyczy aż 40 proc. sędziów, w tym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Niepokojący jest również fakt wprowadzenia poprzez ustawę większej swobody decyzyjnej Prezydenta RP w odniesieniu do Sądu Najwyższego i jego sędziów. Łącznie doprowadzi to - zdaniem sygnatariusza listu - do poważnego naruszenia niezależności sądownictwa, co stanowi poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce.

(czytaj list w j. angielskim)

Tagi: zagraniczne, SN

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email