Przestępstwa z nienawiści – Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego

04.06.2020

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się właśnie „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści”, pod redakcją adw. Pawła Knuta.

Jest to pierwsza tego typu publikacja na krajowym rynku wydawnictw prawniczych, która w przekrojowy sposób omawia specyfikę pracy profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach dot. przestępstw z nienawiści.

Zawiera m.in. charakterystykę prawidłowego rozumienia tego zjawiska, praktyczny komentarz z orzecznictwem do kluczowych przepisów prawa, opracowanie standardów i zobowiązań międzynarodowych, w tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także omówienie kluczowych aspektów pracy pełnomocnika pokrzywdzonego w tej kategorii spraw (m.in. gromadzenie materiału dowodowego czy współpraca z organami ścigania).

Do publikacji dołączono także m.in. kilkanaście praktycznych wzorów pism, jak również zestawienie najczęściej występujących symboli z nienawiści.

W przedmowie do Metodyki Prezes NRA adw. Jacek Trela wskazał: „Jako pełnomocnicy reprezentujący swoich klientów w sprawach o przestępstwa z nienawiści musimy pamiętać, że nasza rola nie kończy się na sali sądowej czy w murach prokuratury. Rolą adwokatów jest również kształtowanie odpowiednich standardów debaty publicznej na temat przestępstw z nienawiści. Ustawowym zadaniem Adwokatury jest bowiem nie tylko udzielanie pomocy prawnej, ale również współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Jestem przekonany, że korzystanie z niniejszej publikacji będzie przybliżać nas do tego celu.

W gronie autorek i autorów publikacji znaleźli się zarówno przedstawiciele świata nauki (dr Piotr Godzisz, Anna Wójcik), samorządów prawniczych (adw. Anna Mazurczak, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Paweł Knut) jak i Policji (podkom. Przemysław Czerwiński).

Szczegółowe informacje na temat zawartości Metodyki dostępne są na stronie Wydawnictwa C.H. Beck:

(zobacz informacje na stronie)

W najbliższym czasie planowane są spotkania autorskie wokół tematyki objętej Metodyką (więcej informacji na ten temat zostanie opublikowanych wkrótce).

 

Tagi: książka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email