Przegląd orzeczeń WKD i WSD z lat 1936-2013

05.06.2014

Wyższy Sąd Dyscyplinarny zebrał wybrane tezy orzeczeń Wyższej Komisji Dyscyplinarnej i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z lat 1936–2013.

Tezy orzeczeń przedstawione zostały w dwóch częściach dotyczących odpowiednio zagadnień materialnych (przedstawionych w układzie odpowiadającym kolejnym rozdziałom Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu ) oraz procesowych.

Wyboru tez dokonała adw. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Tezy orzeczeń, po ich hasłowym skatalogowaniu, dostępne będą w niedalekiej przyszłości na stronie internetowej Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Zbiory te będziemy sukcesywnie rozbudowywać o dalsze orzeczenia, aktualne i archiwalne.

Uruchomienie nowej strony internetowej Wyższego Sądu Dyscyplinarnego planujemy we wrześniu 2014 r.

adw. Radosław Baszuk, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

 

czytaj dokument

Dokument ten zamieszczony jest również w zakładce strony adwokatura.pl – Aktualności: akty wykonawcze, orzecznictwo, publicystyka. Znajdują się tam również wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 2001-2014 oraz wybór aktualnego orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z roku 2014.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email