Przegląd orzeczeń SN w sprawach dyscyplinarnych

16.05.2014

Wyższy Sąd Dyscyplinarny zebrał tezy wyroków, postanowień i uchwał wydanych w sprawach dyscyplinarnych przez Sąd Najwyższy w latach 2001-2014. 

Prezentowane tezy pochodzą z orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w sprawach adwokatów, a także w sprawach przedstawicieli innych zawodów prawniczych, jeżeli przedstawione w nich poglądy prawne mogą znaleźć zastosowanie w adwokackim postępowaniu dyscyplinarnym. Tezy orzeczeń zgrupowane zostały w dwóch częściach dotyczących odpowiednio zagadnień materialnych i procesowych.

Tezy zebrał adw. Radosław Baszuk, wiceprezes WSD.

Dokument ten zamieszczony jest również w naszej nowej zakładce - Aktualności: akty wykonawcze, orzecznictwo, publicystyka.

czytaj dokument:

Tagi: sąd, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email