Promocja książki "Prawo z ludzką twarzą" - 23 lipca w Gdyni

17.07.2015

Promocja książki autorstwa prof. UG dr hab. adw. Tomasza Tadeusza Koncewicza pt. „Prawo z ludzką twarzą" odbędzie się 23 lipca w Muzeum Miasta Gdyni. Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Ewa Łętowska, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia NSA i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Gospodarzem spotkania będzie dr nauk prawnych Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni.

W książce, podzielonej na trzy zasadnicze części - Obywatel, Państwo o prawo, Unia Europejska - autor prowadzi rozważania na temat kondycji polskiego państwa, sądownictwa, prawa, praktyki jego stosowania oraz oczekiwań obywateli, którzy pragną, żeby o ich prawach i obowiązkach orzekał sprawiedliwy i sprawny sąd. Autor analizuje przyczyny, dla których prawo budzi w obywatelach obawę a zaufanie do Państwa i jego organów słabnie. Omawia też prawo europejskie - przekonuje, że Europa daje obywatelom szansę zmiany swojego życia na lepsze, otwiera nowe perspektywy i poszerza Ich wybory życiowe.

Książka została sfinansowana przez Naczelną Radę Adwokacką.

Autor zadedykował książkę pamięci adw. Stanisława Mikke.

Promocja książki zaplanowana jest na 23 lipca o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.

Tomasz Tadeusz Koncewicz jest profesorem prawa, kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie europejskim, konstytucyjnym i ochronie praw człowieka oraz zastępstwie procesowym przed sądami europejskimi. Jest m.in. współautorem skargi konstytucyjnej, która doprowadziła do stwierdzenia niekonstytucyjności asesora w polskim sądownictwie, był pełnomocnikiem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących obniżenia świadczeń emerytalnych byłym pracownikom służby bezpieczeństwa, doradzał także organizacjom pozarządowym w sprawie Doliny Rospudy i budowy obwodnicy Augustowa i reprezentował polskich rybaków w sprawach dotyczących tzw. przełowień.

Autor ponad 200 prac naukowych i publicystyczno-naukowych, w tym 9 książek, z zakresu prawa
europejskiego, praw człowieka i prawa konstytucyjnego.

(zobacz spis treści)

(zobacz wprowadzenie)

(książka dostępna za pośrednictwem strony Księgarni Beck)

Tagi: książki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email