Prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

30.04.2014

Prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf została Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. To pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku. 30 kwietnia powołał ją na sześcioletnią kadencję prezydent Bronisław Komorowski.

Prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf ma 62 lata. Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W grudniu 1981 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zawarcie umowy o pracę” (PWN 1985 r.), za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego. 10 marca 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW przyjęto kolokwium habilitacyjne M. Gersdorf i jednogłośnie Rada Wydziału nadała jej stopień doktora habilitowanego. Podstawę wszczęcia przewodu habilitacyjnego stanowiła monografia pt. ”Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy” (LexisNexis, 2002). Tytuł doktora habilitowanego został zatwierdzony w czerwcu 2003 r. Jej praca profesorska poświęcona została „Prawu zatrudnienia” (LexisNexis, 2013). Postępowanie o nadanie jej tytułu profesorskiego jest w toku (po recenzjach).

Była członkiem NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku do objęcia funkcji prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r. W latach 1991-2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz SN (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w SN. Od 18 lipca 2008 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

Pełniła liczne funkcje na Uniwersytecie Warszawskim: od 1 stycznia 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. była vice-dyrektorem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW; od 1 września 1993 r. przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana tego Wydziału; w latach 2000-2012 członek Komisji senackich UW (w tym przewodnicząca Komisji Prawno-Statutowej); w latach 2008-2009 była kierownikiem Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa i Administracji UW; od 2006 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Pracowni Pozapracowniczych Stosunków Zatrudnienia na tym Wydziale; w latach 2005 do 2008 r. prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; od września 2008-2012 senator Uniwersytetu Warszawskiego i przewodnicząca Komisji Prawno-Statutowej Senatu.

W latach 1989-1991 była członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej, powołanej przez Ministra Pracy ustawą z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne; w latach 1990-1992 była doradcą Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa-Książka-Ruch”; od 1996 r. członkiem Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej, powołanej przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję; w latach 1992-1996 była doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich d/s prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i uczestniczyła w kolejnych Konferencjach Ogólnych Międzynarodowej Organizacji Pracy z ramienia KPP; w latach 1992-1996 była członkiem delegacji polskiej na Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie; w latach 2003-2005 zaś członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Pani Prezes składamy serdeczne gratulacje.

 

Zdjęcie ze strony Sądu Najwyższego (www.sn.pl)

Tagi: sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email