Prof. Hofmański sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego

10.12.2014

Prof. Piotr Hofmański, sędzia Sądu Najwyższego, od 2015 roku obejmie stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) z siedzibą w Hadze. Jego kadencja ma trwać do 2024 r. Będzie pierwszym polskim sędzią w historii tego Trybunału.

Wyboru dokonały Państwa-Strony Rzymskiego Statutu w Nowym Jorku. Polak został wybrany większością 2/3 głosów. Kampanię promocyjną polskiego kandydata prowadził Departament Prawno - Traktatowy MSZ RP pod nadzorem podsekretarza stanu w MSZ prof. Artura Nowaka-Fara.

Prof. dr hab. Piotr Hofmański jest ekspertem w dziedzinie procedury karnej w Polsce. W 1994 r.  został sędzią Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, w 1996 - sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, a od 1999 r. rzecznikiem prasowym tego sądu. W 2003 r. objął Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w latach 2009 - 2013 jako zastępca przewodniczącego, od stycznia 2013 r. jako przewodniczący. Jest ekspertem Rady Europy, Kawalerem Srebrnego Krzyża Zasługi (2000 r.) Jest także autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących różnorodnych aspektów materialnego i procesowego prawa karnego.

Międzynarodowy Trybunał Karny działa od 2002 roku, a został powołany przez państwa – Strony Rzymskiego Statutu - w celu sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych. Siedzibą Trybunału jest Haga.

Serdecznie gratulujemy!

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email