Procesem karnym rządzi zasada prawdy formalnej - analiza

08.02.2016

Zasada prawdy formalnej będzie zawsze rządzić procesem karnym, o winie oskarżonego przesądza bowiem ocena materiału dowodowego zgromadzonego w toku procesu, zgodnie z regułami postępowania - napisali adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas w tekście, który ukazał się dziś na stronach Dziennika Gazety Prawnej.

"Procedura karna ma dziś zmierzać do odwrócenia nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2015 r. w kierunku oparcia rozstrzygnięcia na zasadzie prawdy materialnej i osłabienia zasady kontradyktoryjności procesu karnego" - przypominają autorzy tekstu. Jednak - jak przekonują - "(...) w postępowaniu sądowym jesteśmy skazani na zasadę prawdy formalnej - przynajmniej tak długo, jak długo przeprowadzane przed sądem dowody decydować będą o rozstrzygnięciu. Do tej pory nikt innego pomysłu na wymiar sprawiedliwości światu nie pokazał. (...) Fałszywe jest zatem twierdzenie, że w miejsce zasady prawdy formalnej wprowadzimy zasadę prawdy materialnej. To jest bowiem niemożliwe."

(czytaj tekst na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email