Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną

10.07.2013

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. W pierwszej transzy deregulacyjnej znalazło się 51 zawodów, w tym zawód adwokata.

Deregulacja zawodu adwokata zakłada przede wszystkim skrócenie drogi pozaaplikacyjnej dojścia do zawodu adwokata. Dotychczas osoby, które m.in. wykonywały zawód referendarza sądowego lub pracowały w kancelarii prawniczej mogły przystąpić do egzaminu adwokackiego po pięciu latach praktyki, w okresie nie dłuższym niż osiem lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Pierwotnie ustawodawca proponował skrócenie tego czasu do trzech lat. Ostatecznie ustawa przewiduje cztery lata wykonywania zawodu w okresie nie dłuższym niż sześć lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Projekt zakładał skrócenie aplikacji adwokackiej do dwóch lat, jednak udało się utrzymać dotychczasowy termin trzech lat.

W ustawie deregulacyjnej zlikwidowano część testową egzaminów zawodowych. W zamian, Naczelnej Radzie Adwokackiej udało się przeforsować propozycję egzaminu z wiedzy na temat zasad wykonywania zawodu adwokata oraz etyki zawodowej. Ponadto w ramach egzaminu z prawa cywilnego znajdą się także kazusy z prawa rodzinnego.

Wprowadzony został przepis umożliwiający aplikantom zastępowanie adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu już po pół roku od rozpoczęcia aplikacji adwokackiej. Dotychczas po 6 miesiącach aplikant miał prawo zastępować adwokata jedynie w sądach rejonowych, zaś po 1,5 roku w sądach okręgowych i apelacyjnych. Rozszerzenie uprawnień aplikanckich niewątpliwie podniesie atrakcyjność aplikacji jako formy przygotowania do zawodu.

Uchwalony został także przepis regulujący status aplikanta po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu aplikacji. Ustawodawca przyjął propozycję NRA, aby przez dwanaście miesięcy od zakończenia aplikacji, niezależnie od przystąpienia bądź nie do egzaminu oraz jego wyniku, aplikant adwokacki mógł zastępować adwokata.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od jej opublikowania, czyli najprawdopodobniej w połowie sierpnia.

 

Tagi: aplikacja, legislacja, deregulacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email