Prezydent podpisał nowelizację Poa

28.11.2014

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 26 listopada nowelizację Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Przepisy te mają usprawnić postępowanie dyscyplinarne.  Samorząd adwokacki był zaangażowany w proces nowelizacji. 

Zgodnie z zapisami, wydłużone zostaną – począwszy od 2016 roku – kadencje władz samorządu adwokackiego i radcowskiego z 3 do 4 lat. Dłuższe mają być także terminy przedawnienia karalności czynów zagrożonych sprawą dyscyplinarną. Zadania rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych mają być określane na poziomie ustawowym.

Nowelizacja wprowadzi ujednolicenie kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych, jako:  upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.Wzrosną też sankcje finansowe a sąd dyscyplinarny będzie mógł dodatkowo nakazać prawnikowi przeproszenie pokrzywdzonego – do tej pory nie miał takiej możliwości.

Nastąpią też zmiany dotyczące doręczania zawiadomień o wszczęciu postępowania oraz pism procesowych w toku postępowań.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt w Sejmie prowadzili adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Szczególne podziękowania Prezydium kieruje do adwokatów współpracujących: adw. Jacka Ziobrowskiego, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Ewy Krasowskiej, rzecznika dyscyplinarnego NRA adw. Radosława Baszuka, wiceprezesa WSD, adw. Grzegorza Majewskiego, prezesa Sądu Dyscyplinarnego izby warszawskiej, adw. dr Łukasza Chojniaka, rzecznika dyscyplinarnego izby warszawskiej, adw. Andrzeja Siemińskiego członka NRA, adw. Henryka Stabli, przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA serdecznie dziękuje wszystkim członkom zespołu, który pracował z wielkim zaangażowaniem: "Kończymy dziś trwająca od kilku lat publiczną dyskusję nad sądownictwem dyscyplinarnym, które jest niezależne i transparentne. To wielki sukces samorządu – obroniliśmy niezależność w tym zakresie".

Tagi: prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email