Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

24.11.2016

Po 15 latach od pierwszego wydania ukazało się drugie, znaczne zmienione i uzupełnione wydanie książki „Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji” autorstwa profesor Jolanty Jabłońskiej-Boncy i profesora Kamila Zeidlera.

Autorzy są teoretykami i filozofami prawa wywodzącymi się z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, choć prof. Jabłońska-Bonca jest dziś kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Książka ta była pierwszą tego typu pracą w Polsce, łączącą zagadnienia tradycyjnej retoryki prawniczej z nauką o negocjacjach i teorią komunikacji, a także zagadnieniami argumentacji i erystyki. Dziś nadal utrzymuje pozycję najważniejszej pracy poświęconej współczesnej retoryce prawniczej na polskim rynku wydawniczym. Jak zapewnia wydawca, jest adresowana nie tylko jako podręcznik do studentów prawa, ale także do aplikantów i adwokatów, aby ci mogli poszerzać i porządkować swą wiedzę czerpaną najczęściej z doświadczenia. A skoro tak, należy się cieszyć, że jest – w ulepszonej wersji – znów dostępna w księgarniach. 

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email