Prawnicy dla gospodarki - Kongres w Poznaniu

17.06.2015

Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski poświęcony był gospodarce. Odbył się 15 czerwca w Poznaniu. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował jej prezes adw. Andrzej Zwara. 

Kongres miał na celu analizę przepisów z różnych dziedzin prawa pod kątem przyczyniania się i ograniczania rozwoju gospodarczego. Analizowano również aktualne projekty aktów prawnych, dotyczących gospodarki. Na koniec przedstawiono postulaty zmian przepisów z różnych dziedzin prawa, aby były one bardziej przyjazne dla gospodarki i przedsiębiorców.

Kongres współorganizowały wszystkie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni oraz sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali również pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kongres poprzedziły prace w pięciu zespołach merytorycznych, które rozpoczęły się w połowie marca 2015 roku. Skupiały się one na: likwidacji prawnych barier rozwoju przedsiębiorczości, prawie karnym, prawie egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym, alternatywnych metodach rozstrzygania sporów, prawie podatkowym.

Wyniki prac tych zespołów zostały przedstawione w trakcie Kongresu. Efektem jest uchwała Kongresu, w której prawnicy zaznaczają, że prawo powinno być przede wszystkim instrumentem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu i pełnić służebną funkcję w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości. W skład Rady Programowej Kongresu, która rekomendowała uchwałę, wszedł między innymi adw. Maciej Gutowski, dziekan poznańskiejizby adwokackiej. Częścią składową uchwały końcowej są sprawozdania z prac poszczególnych zespołów merytorycznych.

(zobacz uchwałę i sprawozdania z pracy zespołów)

Tagi: konferencje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email