Praktyczne spojrzenie na postępowania dyscyplinarne

05.08.2013

W publikacji pt. „Postępowanie dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka”, przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych oraz teoretycy prawa przybliżają problematykę postępowań dyscyplinarnych i proponują możliwe zmiany w ich zakresie.

Publikacja jest wynikiem konferencji, która zakończyła 10-misięczny projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych”.

- Postępowanie dyscyplinarne obarczone jest często zadaniami, którym ze względu na swoją istotę nie może sprostać. Wysoko zawieszona poprzeczka oczekiwań (…) powoduje, że rozczarowanie związane z ich niespełnieniem jest naprawdę głębokie. Prowadzi to do narastającego przekonania, że postępowanie dyscyplinarne funkcjonuje wadliwie, że „coś jest nie tak”. To z kolei rodzi radykalne pomysły, choćby takie jak propozycja odebrania sądownictwa dyscyplinarnego w części lub w całości organom samorządowym i przekazania go sądom powszechnym. – pisze adw. Wojciech Marchwicki, członek Komisji Etyki Zawodowej przy NRA.

Monografia zawiera zbiór tekstów przygotowanych przez uczestników wyżej wspomnianej konferencji. O modelu ustrojowym postępowań dyscyplinarnych wypowiadają się: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW, dr Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze RPO, r.pr. Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP, adw. Andrzej Michałowski, były p.o. prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dr Adam Bodnar, wiceprezes Zarządu HFPCz.

Temat z perspektywy praktycznej przedstawiają: adw. Wojciech Marchwicki, sędzia SN Wiesław Kozielewicz, przewodniczący Wydziału VI Izby Karnej SN, dr Paweł Skuczyński, redaktor naczelny portalu www.etykaprawnicza.pl oraz dr Piotr Jóźwiak, WPiA UAM w Poznaniu.

Szczególną uwagę poświęcono wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych myśliwych. Zagadnienie szczegółowo opisuje Piotr Kubaszewski, prawnik HFPCz.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email