Posłowie a niezależność władzy sądowniczej - felieton

08.05.2017

"Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (pUSP) przyznaje ministrowi sprawiedliwości, na zasadzie całkowitej uznaniowości lub też na podstawie ocennych przesłanek, prawo powoływania i odwoływania sędziów funkcyjnych" - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, opublikowanym 8 maja na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Zdaniem autorów, "projekt ten nie zawiera żadnej koncepcji poprawy jakości sądzenia, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza czytelnych kryteriów awansowych dla sędziów czy ułatwień dla obywateli". Zwracają uwagę, że zmiany dotyczą "zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadzanie stanowisk w sądach powszechnych, poszerzenia nadzoru zewnętrznego oraz pośrednich instrumentów oddziaływania MS na sądy i na sędziów orzekających".

Wyrażają swoje rozczarowanie tym, że zamiast zwiększać prawa i pozycję obywatela przed sądem, projekt wzmacnia pozycję i zakres uprawnień ministra „nad sądami”. 

(czytaj cały felieton)

Tagi: felieton

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email