Posiedzenie Rady IBA w Pradze

16.06.2015

Posiedzenie Rady IBA (International Bar Association) oraz Komisji ds. Stowarzyszeń Prawniczych (Bar Issues Commission) odbyły się w dniach 22 i 23 maja br. w Pradze.

Podczas spotkania mówiono o Wytycznych IBA dot. międzynarodowej wymiany informacji dyscyplinarnych. Pracuje nad nimi grupa, której celem jest wypracowanie standardów międzynarodowego pzekazywania informacji dotyczących prawników, co do których toczy się postępowanie dyscyplinarne w danej jurysdykcji. Obecnie przygotowano i poddano pod dyskusję ostateczny projekt wytycznych, który skupia się przede wszystkim na wymianie informacji dotycząch przesłuchań czy postępowań, które doprowadziły do poczynienia konkretnych ustaleń faktycznych.

Drugi projekt ma na celu wspieranie krajowych stowarzyszeń prawniczych w rozpowszechnianiu i uświadamianiu znaczenia wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, obecnie trwają prace nad projektem dokumentu, który zostanie przedstawiony i poddany pod głosowanie na corocznej konferencji IBA w Wiedniu w październiku tego roku.

Podczas posiedzenia Komisji wyłoniono też nominowanych do dwóch nagród, które zostaną przyznane podczas konferencji IBA w Wiedniu.

(czytaj sprawozdanie z posiedzenia IBA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email