Poprawki PiS do projektu ustawy deregulacyjnej odrzucone

12.02.2013

7 lutego br. na posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej nie przyjęto propozycji posła Przemysława Wiplera, które zakładały m.in. możliwość tworzenia izb adwokackich w oderwaniu od podziału terytorialnego oraz ułatwienie doktorom nauk prawnych wpisywanie się na listy adwokatów.

W styczniu 2013 r. poseł Przemysław Wipler (PiS) zgłosił poprawkę do projektu ustawy deregulacyjnej, w której przekonywał, że 100 adwokatów lub 250 radców prawnych z przynajmniej trzyletnim doświadczeniem powinno mieć możliwość założenia nowej izby wewnątrz samorządu, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Podczas prac sejmowej komisji nadzwyczajnej argumentował, że pojawienie się takich izb zwiększyłoby konkurencję i polepszyło jakość szkolenia. Obecnie prawnik musi należeć do samorządu według miejsca swojego zamieszkania.

Nie zyskała również poparcia poprawka, która umożliwiałaby doradcom podatkowym oraz osobom z tytułem doktora nauk prawnych i trzyletnim doświadczeniem wpisanie się na listy adwokatów, radców, czy notariuszy bez składania dodatkowego egzaminu

Tagi: deregulacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email