Polska wersja "Podręcznika sprawiedliwego procesu"

14.08.2019

Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” - praktycznego podręcznika po międzynarodowych i regionalnych standardach. Dotyczy on praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym.

Podręcznik wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

(pobierz polską wersję podręcznika ze strony AI)

Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich osób, które oceniają stopień, w jakim krajowy system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zapewnia poszanowanie międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu sądowego.

Może służyć także jako przewodnik dla prawników, sędziów, prokuratorów i obrońców lub jako narzędzie szkoleniowe.

Może być wykorzystywany przez obserwatorów rozpraw i innych osób oceniających standardy rzetelności w odniesieniu do indywidualnych przypadków.

Tagi: Amnesty International, sprawiedliwość, proces, podręcznik, prawa człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email