Polska w czołówce krajów z największą liczbą niewykonanych orzeczeń ETPCz

02.09.2015

Polska znajduje się w grupie dziewięciu państw z największą liczbą niewykonanych  wyroków ETPCz. Taka informacja została przedstawiona na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Omówienie Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 rok było przedmiotem obrad senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W posiedzeniu, które odbyło się 2 września Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z tejże komisji.

Główne tezy raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawił min. Artur Nowak-Far. Minister przedstawił również sprawozdanie z działań podejmowanych przez MSZ w tej sprawie. Niepokojącą informacją podaną na posiedzeniu senackiej Komisji było to, że Polska znajduje się w grupie dziewięciu państw z największą liczbą niewykonanych wyroków Trybunału (więcej informacji w tej sprawie dostępnych jest w 8. Raporcie ws. implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opracowanym przez Komisję ds. Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy). Do wykonania pozostały wyroki w 576 sprawach bądź grupach spraw, w których Trybunał stwierdził naruszenie Konwencji przez Polskę.

Po sprawozdaniu odbyła się dyskusja z udziałem senatorów i zaproszonych gości (m.in. z NRA, HFPCz, ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalnej). Przedstawiciele NRA mówili o uwagach NRA dotyczących wykonania wyroków Trybunału w sprawach Adamkiewicz przeciwko Polsce, Piechowicz i Horych przeciwko Polsce oraz grupy spraw Trzaska przeciwko Polsce.

Czytaj: Raport MSZ

Tagi: sąd, ETPCz, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email