“Philosophy of Law” pod red. prof. Zajadło i prof. Zeidlera

05.09.2016

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka pt. „Philosophy of Law” pod naukową redakcją prof. Jerzego Zajadło oraz prof. K. Zeidlera. Jest to pierwsze w Polsce anglojęzyczne opracowanie wybranych zagadnień z zakresu współczesnej teorii i filozofii prawa. 

Nie jest to jednak typowy podręcznik akademicki prezentujący historię filozofii prawa. Na wzór anglosaski, autorzy ujęli prezentowaną tematykę w pięć modułów (Methodology, People, Tendencies, Movements, Approaches, Ideas oraz Hard cases), w ramach których postawiono szereg pytań i podjęto próby odpowiedzi na nie. Dzięki takiemu wyjątkowemu ujęciu formuły książki, która wychodzi naprzeciw filozoficznemu ujmowaniu prawa, udało się stworzyć propozycję znacznie bardziej interesującą i uniwersalną, adresowaną nie tylko do anglojęzycznych studentów prawa, administracji czy kierunków ekonomicznych, ale i praktyków.

Autorami poszczególnych części książki są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród nich członkowie Pomorskiej Izby Adwokackiej i  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Warto nadmienić, że opublikowana książka jest pierwszą z serii Law: The Basic Concepts, której redaktorami są prof. Jerzy Zajadło oraz prof. David Malcolm.

(zobacz spis treści)

Magdalena Glanc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email