"Palestra" o reformie prawa karnego

02.07.2015

Reformie prawa karnego poświęcony jest najnowszy numer „Palestry”. Jest to pierwszy periodyk prawniczy, który tak obszernie omówił zmiany w prawie karnym materialnym, procesowym oraz wykonawczym.

Artykuły napisali zarówno praktycy prawa jak i teoretycy. Adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA, omówił założenia i zasadnicze elementy nowelizacji Kodeksu karnego, adw. prof. Jacek Giezek napisał o alternatywnych sankcjach i możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary. Sędzia Agnieszka Pilch przybliżyła temat umorzenia kompensacyjnego w trybie art. 59a k.k. , natomiast dr Szymon Tarapata podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania.  

Zachęcamy do lektury.

Tagi: pismo, karne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email