Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami

08.03.2017

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP wydało ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami. To ostrzeżenie ważne dla adwokatów, którzy prowadzą postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w zakresie objęcia ochroną znaków towarowych.

Publikujemy komunikat Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP:

Na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestrów znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacji o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:

  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu patentowego RP, Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,
  • skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP
    (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Wejdź na stronę www.uprp.pl i zapoznaj się z informacjami oraz przykładami dotyczącymi nieuczciwych praktyk.

W załączeniu nowy wzór formularza zgłoszeniowego do znaku towarowego.

(zobacz wzór)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email