Ostatnie pożegnanie Stanisława Dąbrowskiego

20.01.2014

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 16 stycznia pożegnano SSN Stanisława Dąbrowskiego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

Podczas mszy żałobnej bp Józef Guzdek podkreślał, że zmarły zawsze stał po stronie prawdy, był „niestrudzonym obrońcą sprawiedliwości”. W trakcie uroczystości wspominano odwagę sędziego i jego działalność w ruchu „Solidarności”. Przypomniano, że w stanie wojennym w swoim mieszkaniu ukrywał opozycjonistę ściganego przez SB. U niego też znajdował się powielacz, na którym drukowano podziemną prasę.

Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował Stanisława Dąbrowskiego pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości i przemian demokratycznych w Polsce i za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego został pochowany na wojskowych Powązkach. W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele środowisk prawniczych, rządu i parlamentu.

Swoją karierę sędziowską Stanisław Dąbrowski rozpoczął w 1974 roku, jako sędzia Sądu Rejonowego w Węgrowie, potem – od 1980 do 1990 roku orzekał w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach. W Sądzie Najwyższym zaczął orzekać w 1990 r. w Izbie Cywilnej. W 2004 r. został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego KRS, a w latach 2006-2010 był przewodniczącym Rady. 14 października 2010 prezydent Bronisław Komorowski mianował go na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”; pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” sądów okręgu Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach, był również członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego pozostał w NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-1991 był posłem X Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Siedlcach.

Zmarł 9 stycznia, w wieku 66 lat.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email