Orzeczenie ETPCz w sprawie naruszenia tajemnicy zawodowej

06.12.2019

3 grudnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem w sprawie Kırdök i inni przeciwko Turcji (skarga nr 14704/12) orzekł jednogłośnie, że doszło do naruszenia art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, korespondencja domowa i prywatna) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prawnicy, którzy wnieśli skargę, uznali, że złamano prawo, ponieważ organy sądowe zajęły ich dane elektroniczne, w celach postępowania karnego przeciwko innemu prawnikowi (Ü.S.) z którym dzielili biuro.

Trybunał stwierdził w szczególności, że zajęcie danych elektronicznych prawników wnoszących skargę, były chronione tajemnicą zawodową, a odmowa ich zwrotu lub zniszczenia, nie wiązały się z naglącą potrzebą społeczną ani nie były konieczne w społeczeństwie demokratycznym.

Czytaj treść komunikatu prasowego ETPCz w tej sprawie

Tagi: tajemnica, europejski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email