Organy ścigania znowu naruszają tajemnicę obrończą

31.10.2013

15 października br. prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wraz z funkcjonariuszami CBA przeszukali kancelarię adwokacką w Chodzieży i zatrzymali dokumenty oraz nośniki elektroniczne z dokumentami. Prezydium NRA wydało w tej sprawie uchwałę.  

Zdaniem Prezydium NRA działania te naruszają bezwzględną tajemnicę obrończą oraz konstytucyjne prawo do obrony osób, których obrońcą jest adwokat, którego dokumentację zatrzymano.

- Jest to kolejny przykład rażącego naruszania gwarancji procesowych oskarżonych przez prokuratury i organy śledcze. Takie działania muszą spotkać się ze stanowczą krytyką w świetle zasad demokratycznego państwa prawa.- uważa Prezydium NRA.

Uchwała zostanie przekazana Prokuratorowi Generalnemu.

czytaj uchwałę

Tagi: obrońca, prokurator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email