Opinia prawna nt. TTIP

14.05.2015

Opinia na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi („TTIP”), przygotowana przez kancelarię prawną Wardyński i Wspólnicy, została wysłana do europosła Adama Szejnfelda.

Opinia odpowiada na postawione przez europosła pytanie, czy TTIP stanowi szansę czy też zagrożenie dla europejskiej, w tym polskiej, gospodarki oraz jakich sektorów i branż dotyczy ewentualne zagrożenie. Po drugie, omawia środki, które może podjąć Unia Europejska celem odpowiedniego zabezpieczenia warunków równej konkurencji dla zagrożonych sektorów i branż. Opinia została podzielona na dwie części, odpowiadające tym zagadnieniom. Poprzedza je podsumowanie wniosków opinii.

"TTIP stanowi w ogólnym rozrachunku szansę dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, w tym Polski. Równocześnie jednak generuje zagrożenia dla niektórych sektorów, zwłaszcza dla przemysłu energochłonnego oraz produkcji urządzeń elektrycznych. Bezprecedensowa skala i ambicja projektu obarcza jednak wszelkie prognozy dotyczące przewidywanych skutków TTIP – zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych - sporym ryzykiem nietrafności" - czytamy na początku wniosków opinii.

(czytaj list przewodni do opinii)

(czytaj opinię)

Tagi: opinie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email