Opinia „Iustitii” do projektu ustaw o sądownictwie

16.01.2020

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” sporządziło opinię, w której jednoznacznie negatywnie oceniło ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. i zaapelowało do Senatu, aby ją odrzucił w całości.

Czytaj opinię

Tagi: legislacja, ustawa, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email