Opinia Amnesty International nt. zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów

14.07.2017

Publikujemy Opinię Amnesty International w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów z uwzględnieniem zmian legislacyjnych przyjętych i projektowanych w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017. 

"Prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw człowieka gwarantowanych zarówno prawem międzynarodowym, jak i Konstytucją RP. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska" - podkreśla w liście poprzedzającym opinię Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. Podkreśla ona, że opinia dotyczy zmian w polskiej legislacji, które w ocenie AI mogą realnie wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu. 

(czytaj Opinię Amnesty International)

(czytaj list Draginji Nadaždin)

Opinia jest również dostępna na stronie www.amnesty.org.pl

Tagi: Amnesty International, opinia, sądownictwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email