Ocena dowodów w polskich procedurach - nowa książka

19.05.2015

Adw. dr Karol Pachnik wydał w Bibliotece Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayer’a przy Naczelnej Radzie Adwokackiej książkę pt. "Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych". 

Praca jest gruntownym, skierowanym do praktyków prawa opracowaniem, zawierającym stanowisko doktryny i studia nad orzecznictwem, wyznaczającym model oceny dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych.

Opracowanie zawiera model postępowania dowodowego, opis poszczególnych dowodów i zasady weryfikacji wartości dowodowej, stanowiące o możliwości uznania określonych faktów za uznane. Praca stanowi kompleksową analizę i rekonstrukcję modelu oceny dowodów obowiązującego w polskim prawodawstwie, w oparciu o stanowiska doktryny prawa oraz w odniesieniu do licznych orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, SN, NSA i TK.

Pozycja zawiera rozbudowaną interdyscyplinarną analizę problemu w odniesieniu do postępowań sądowych w procedurach: cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej, a także w procedurach: administracyjnej i podatkowej. Co warte jest podkreślenia, książka dotyczy rozważań aktualnych na dzień 1 lipca 2015 roku, a więc obejmuje stan prawny po nowelizacji KPK.

Książka otrzymała bardzo dobre rekomendacje m.in. od adw. prof. dr hab. Piotra Girdwoynia czy adw. prof. Wojciecha Cieślaka. 

Serdecznie zachęcamy do lektury.

Tagi: książki, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email