O zmianach w stosowaniu dozoru elektronicznego w "Na wokandzie"

24.04.2014

Zwiększają się możliwości stosowania systemu dozoru elektronicznego – obecnie maksymalna jego pojemność wynosi 7,5 tys. skazanych, od 2015 roku ma to być 10 tys., w 2016- do 12,5 tys., zaś w 2017 r. już do 15 tys. skazanych – czytamy w najnowszym numerze „Na wokandzie”. Dlatego autorzy projektu nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego proponują przeniesienie przepisów o dozorze elektronicznym do Kodeksu karnego wykonawczego.

We wstępniaku Artur Pawlak, redaktor naczelny kwartalnika, zwraca uwagę, że Polska pozbawia wolności częściej niż Niemcy i Wielka Brytania, podczas gdy sam poziom przestępczości nad Wisłą z roku na rok maleje i jest ponad dwukrotnie mniejszy niż we wspomnianych krajach. Więzienia zaś są przepełnione. Stąd projekty opracowywane w Ministerstwie Sprawiedliwości, by dowartościować kary grzywny i ograniczenia wolności oraz zwiększenia ochrony zagrożonych uczestników postępowań.

O projekcie zmian części ogólnej Kodeksu karnego pisze Kazimierz W. Ujazdowski, starszy specjalista w Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości w tekście numeru pt. „Dolegliwość na wolności”. Autor zwraca uwagę, że głównym celem projektu nowelizacji  jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenia możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej, zaś lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe – grzywny bądź ograniczenia wolności - czytamy w tekście.

Ciekawy jest artykuł autorstwa adw. Marcina Piechockiego, doradcy ministra sprawiedliwości, który pisze o pracach nad ustawą o ochronie pokrzywdzonego i świadka. Jej najważniejszym założeniem jest wprowadzenie zasady poufności danych uczestników postępowań karnych oraz transparentnych instrumentów ochrony policyjnej. W Polsce brakuje bowiem kompleksowego aktu prawnego mającego na celu ochronę świadka, pokrzywdzonego i innych uczestników postępowania karnego lub karnoskarbowego, wobec których zachodzi realne zagrożenie życia lub zdrowia wynikające ze złożenia przez nich zeznań lub wyjaśnień obciążających sprawcę przestępstwa, powodujących ryzyko ich zastraszenia lub odwetu, lub też z samego faktu uczestnictwa w postępowaniu karnym.

Z kolei Dariusz Michalak, prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, uważa że prokuratura jako instytucja może nie udźwignąć obowiązków związanych z wprowadzeniem kontradyktoryjnego procesu karnego. Jego zdaniem, jest na to sposób – trzeba zlikwidować dwa szczeble nadzoru służbowego.

Jacek Toporowski podsumowuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, przypominając, że działania na rzecz poszkodowanych trwają przez cały rok.

Dr hab. Paweł Nowak, z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, w artykule "Prawnik emocjonalny" rozważa jak w świecie przekazów medialnym, zdominowanym przez emocje i rozrywkę, mają odnaleźć się prawnicy, których obowiązują ograniczenia prawno-etyczne. Zawód prawnika obciążony jest stereotypem nadmiernej powagi, tajemniczej mroczności, nieemocjonalnej nieprzystępności. Zainteresowania klientów działalnością prawnika nie ułatwiają także archaiczne przepisy dotyczące reklamy i promocji działalności adwokatów i radców prawnych - pisze autor, po czym wskazuje przydatne mechanizmy i metody komunikowania się z odbiorcą.  

W numerze czytelnik znajdzie także dwa ciekawe wywiady – z wiceministrem Jerzym Kozdroniem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z adw. Maciejem Dubois, obrońcą w wielkich procesach politycznych PRL-u, który wspomina czasy swojej zawodowej aktywności i zachęca do refleksji nad miejscem adwokatury współcześnie. .

Felietony napisali Krzysztof Sobczak, redaktor naczelny serwisów Lex.pl  - o zmianach w procedurze przenoszenia sędziego oraz adw. Jacek Dubois – o problemach z doręczaniem korespondencji sądowej.

"Na wokandzie" to kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości. Najnowszy, 20. numer, jest jubileuszowy.

 

Tagi: media

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email