O oświadczeniu prezydium KRS ws wyroku TK z 20 czerwca - komentarz

27.06.2017

O oświadczeniu prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyroku TK z 20 czerwca 2017 r. piszą adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w komentarzu, opublikowanym 26 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Autorzy twierdzą, że oświadczenie to wprawiło ich w stan głębokiego namysłu nad tym, czy wyrok TK i jego znaczenie zostały prawidłowo osadzone przez jeden z najważniejszych organów reprezentujących sędziów w otaczającej go rzeczywistości? Zdają też pytanie, czy organ konstytucyjny, który aprobująco komentuje element sekwencji postępującego demontażu ustrojowego wymiaru sprawiedliwości, zdaje sobie sprawę z wagi i z politycznego znaczenia swych własnych słów? Czy naprawdę sądzi, że komentowany wyrok TK jest zawieszony w próżni?

(czytaj tekst na stronie DGP)

(czytaj tekst w wersji pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email