Nowy regulamin arbitrażowy

12.12.2014

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowy Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Sąd Arbitrażowy przy KIG powstał w roku 1950 i jest największą instytucją arbitrażową w Polsce.

Regulamin, uchwalony w październiku 2014 r., został opracowany przez powołaną w 2011 roku Komisję ds. Nowego Regulaminu, której przewodniczy adwokat Maciej Łaszczuk.

W skład Komisji weszli również adwokaci dr Rafał Morek, Łukasz Rozdeiczer, Justyna Szpara oraz prof. Andrzej Szumański, a także dr Maciej Tomaszewski i radca prawny dr Witold Jurcewicz.

Treść nowego regulaminu jest odpowiedzią na zmiany w prawie i w praktyce arbitrażowej, zachodzące w Polsce i na świecie, a także na nowe oczekiwania użytkowników arbitrażu. Zapewnia stronom i arbitrom narzędzia pozwalające na sprawne i szybkie zarządzanie postępowaniem oraz zwiększa możliwość kształtowania reguł postępowania przez strony. Nakłada nowe obowiązki na arbitrów, ale równocześnie daje im możliwość takiego ukształtowania postępowania, które najlepiej odpowiada specyfice konkretnego sporu.

Wprowadzone zmiany mają zapewnić podniesienie jakości postępowań i stabilności wydawanych wyroków.

Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.sakig.pl.

Tagi: sąd, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email