Nowy prezes stowarzyszenia studentów ELSA Poland

19.07.2017

Zarząd stowarzyszenia studentów prawa ELSA Poland zakończył kadencję. Adw. Bartosz Grohman, opiekun stowarzyszenia z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z ustępującym prezesem ELSA Poland Michałem Łacheckim oraz nowym prezesem - Janem Kopciem. 

Podczas spotkania stowarzyszenie przedstawiło plany pracy na następny rok. Wśród sztandarowych projektów wskazano m.in. organizację Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, redakcję Magazynu Studenckiego INDEX, program promowania praktyk prawniczych, organizację Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, organizację Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, organizację Dni Edukacji Prawniczej czy Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę oraz szereg pomniejszych przedsięwzięć zarówno ogólnokrajowych, jak i podejmowanych z inicjatywy lokalnych struktur ELSA Poland.

Nową inicjatywą jest utworzenie na platformie youtube.com kanału ELSA Law Channel, na którym będą publikowane krótkie materiały filmowe, wywiady i prezentacje związane z tematyka prawniczą. W ten sposób stowarzyszenie chce poszerzyć krąg odbiorców zainteresowanych konkretnymi dziedzinami prawa. Podczas spotkania z adw. Grohmanem omówiono możliwość umieszczania na tym kanale również materiałów przygotowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, dzięki czemu NRA zyska kolejny, nieodpłatny kanał ich dystrybucji. 

Studenci przedstawili także listę problemów, z jakimi stykają się na co dzień. Jednym z z nich są praktyki studentów w kancelariach. Coraz częściej pojawiają się głosy krytyczne, mówiące o wykorzystywaniu pracy studentów poprzez nieodpłatne praktyki. Poza dużymi ośrodkami, jak Warszawa, studenci mają problemy ze znalezieniem praktyk, szczególnie płatnych, w kancelariach. Wśród problemów studenci wskazują też na brak w toku edukacji prawniczej kontaktu z przedstawicielami zawodów prawniczych, którzy podczas wykładów, bądź zajęć praktycznych, zapoznawaliby studentów prawa z konkretnymi zawodami prawniczymi i ścieżkami dróg zawodowych w poszczególnych profesjach.

W planie pracy ELSA Poland widnieje projekt zatytułowany Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny „Adapciak”, na którym to obozie przyszli studenci prawa i administracji mają możliwość zapoznawania się z praktyką danych zawodów prawniczych i uzyskania wiedzy na temat alternatywnych ścieżek rozwoju. Do zajęć zapraszani są także trenerzy umiejętności miękkich, przydatnych w wykonywaniu pracy prawnika.

Naczelna Rada Adwokacka jest partnerem naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Tagi: ELSA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email