Prezes NRA odpowiada na pytania aplikantów w nowej Młodej Palestrze

28.06.2016

Wywiad z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem NRA, który odpowiada na pytania aplikantów adwokackich, jest głównym tematem nowego numeru Młodej Palestry. 

Adw. Zwara odpowiada na pytania o rolę samorządu aplikantów adwokackich, szkolenia aplikanckiego, naboru na aplikację, wynagradzania aplikantów, a także np. o zakaz reklamy.

W numerze również m.in. relacja ze zjazdu kierowników szkolenia aplikantów adwokackich w Sandomierzu.

Czasopismo zawiera artykuły autorstwa aplikantów adwokackich z wielu izb w kraju, redakcja realizuje w ten sposób ideę pisma ogólnopolskiego. Opublikowane teksty poruszają tematy takie jak: odpowiedzialność prawnokarna inżyniera budownictwa za fałsz intelektualny, początek świadczenia pomocy prawnej z urzędu - praktyka a orzecznictwo; nowe europejskie rozporządzenie dotyczące postępowania upadłościowego. 

Numer można przeczytać na stronie issuu (zobacz numer Młodej Palestry)

"Młoda Palestra" powołuje się na tradycję kwartalnika, wydawanego przez kandydatów adwokackich małopolskich i Śląska Cieszyńskiego w czasach II RP. Był on publikowany najpierw w Krakowie, później we Lwowie. Redaktor naczelną pisma jest apl. adw. Magdalena Robaszyńska


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email