Szkolenie z europejskiego prawa procesowego

29.12.2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom prawa właściwego oraz europejskiego prawa procesowego odbyło się 6-7 listopada 2015 r. w Warszawie. Zorganizowane zostało przez Fundację Adwokatury Polskiej (FAP) we współpracy z Academy of European Law w Trewirze (ERA). 

Szkolenie nosiło tytuł: Cross-border civil litigation in practice i adresowane było do adwokatów, radców prawnych i aplikantów. Z tego względu miało charakter praktyczny. Składało się z trzech bloków tematycznych – dotyczącego jurysdykcji krajowej (prowadzonego przez Petera Beatona), transgranicznego dochodzenia należności (prowadzonego przez Liselot Samym) oraz prawa właściwego (prowadzonego przez Davida Einhausa). Moderatorem dyskusji był dr Mateusz Pilich z Biura Studiów i Analiz SN.

Każdy blok tematyczny rozpoczynał się od krótkiego wprowadzenia. Następnie uczestnicy otrzymywali kazus, na bazie którego rozwiązywali w grupach problemy związane ze stosowaniem prawa unijnego w praktyce.  W trakcie rozwiązywania kazusów uczestnicy mieli okazję wymieniać się swoimi doświadczeniami. Zagraniczni wykładowcy dzielili się natomiast doświadczeniami ze swoich jurysdykcji. Bardzo wartościowe były uwagi dr. Mateusza Pilicha, który w ramach pracy zawodowej w Biurze Studiów i Analiz SN na bieżąco śledzi stosowanie prawa unijnego przez polskie sądy. Po pracach w grupach uczestnicy prezentowali swoje propozycje rozwiązań, które były następnie omawiane na forum ze wszystkimi uczestnikami i prowadzącymi. Taki model szkolenia pozwolił zapoznać uczestników szkolenia z wybranymi zagadnieniami prawa UE, a także metodologią jego analizy i stosowania. 

ERA jest instytucją edukacyjną powołaną na szczeblu europejskim w celu organizacji i prowadzenia szkoleń z prawa europejskiego. Jak dotąd działalność ERA koncentrowała się na organizowaniu szkoleń w jej centrum edukacyjnym w Trewirze. Opisane szkolenie było pierwszym szkoleniem ERA w Polsce przeznaczonym dla adwokatów i radców prawnych.

W 2016 r. FAP planuje zorganizować wspólnie z ERA dwa szkolenia. Pierwsze ma się odbyć wiosną w Krakowie i dotyczyć cyberprzestępczości (Basic Training Course on Legal and Technical Aspects of Cybercrime). Drugie ma się odbyć jesienią w Warszawie i dotyczyć ogólnych kwestii stosowania prawa unijnego (Introduction to European Constitutional Law).

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi bądź innymi szkoleniami, uprzejmie prosimy kontaktować się z FAP pod adresem e-mail: oba@nra.pl. Wysyłając e-mail pod ww. adres można również dopisać się do listy mailingowej, aby otrzymywać informacje o organizowanych szkoleniach z prawa europejskiego. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email