Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny - książka

22.10.2015

"Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny" to tytuł najnowszej publikacji wydawnictwa Wolters Kluwer. Książka jest pracą zbiorową, powstała pod redakcją naukową adw. prof. Jacka Giezka oraz adw. prof. Piotra Kardasa - członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Publikacja to nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy zmienionych nowelizacją kpk reguł procesu karnego. Zagadnienia te są analizowane w kontekście podstaw konstytucyjnych, kontradyktoryjnych reguł prowadzenia postępowania karnego oraz wyzwań wynikających ze zmienionych regulacji proceduralnych.

Autorzy po raz pierwszy odnoszą się do najbardziej kontrowersyjnych i zarazem znaczących w praktyce stosowania prawa aspektów etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej i tajemnicy obrończej. Przedstawiają wiele propozycji interpretacyjnych i wskazówek dotyczących sposobu postępowania w różnorodnych sytuacjach procesowych, a także pogłębione analizy teoretyczne i dogmatyczne.

Czytelników szczególnie zainteresuje omówienie wynikających ze znowelizowanej procedury karnej standardów etycznych oraz nowych obowiązków obrońcy zmuszających do większej niż dotychczas aktywności procesowej.

Książka jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich. Będzie przydatna również dla teoretyków prawa karnego i studentów prawa. 

Zakupu publikacji można dokonać na stronie wydawnictwa: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email