Nowa Palestra: adwokaci o sobie i strategii adwokatury

06.10.2015

O wynikach ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów i aplikantów adwokackich a także o projektach strategii Adwokatury piszą we wspólnym tekście adw. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry" oraz adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Tekst przeczytać można w najnowszym numerze czasopisma prawniczego "Palestra".

W numerze także artykuł adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa "Nowe ujęcie zasady in dubio pro reo" oraz tekst doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego Aleksandry Rychlewskiej pt. "O dyrektywie interpretacyjnej in dubio pro reo. Uwagi na tle ustawy nowelizującej postępowanie karne".

Godny polecenia jest tekst autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego, adw. Czesława Jaworskiego oraz adw. Andrzeja Zwary, w którym zawarta została analiza ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów i aplikantów adwokackich. Z udzielonych odpowiedzi wyłania się obraz zawodu i samorządu adwokackiego oraz oczekiwań adwokatów co do przyszłości. Ankieta ma być także pomocą przy opracowywaniu wieloletniej strategii Adwokatury. 

W numerze znajdują się m.in. relacje z konferencji naukowych z ostatnich tygodni oraz z posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwoakckiej, te drugie w opracowaniu adw. Andrzeja Bąkowskiego. 

"Palestra" przypomina, że Sejm w grudniu ub.r. przyjął uchwałę, w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru, z okazji 250. rocznicy powołania Teatru Narodowego. Stąd obszerny artykuł autorstwa Anny Grabowskiej o jego historii. 

Zachęcamy do lektury.

Strona Palestry: (zobacz stronę)


Tagi: Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email