Niższe składki ZUS dla startujących adwokatów

12.04.2013

Adwokaci rozpoczynający działalność gospodarczą w okresie 24 miesięcy mają prawo opłacać niższe składki ZUS, nawet gdy nawiążą współpracę z byłym pracodawcą. 

Takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy 10 kwietnia br. (sygn. akt II UZP 2/13).

Sprawę wniosła adwokat z Gdańska, która po odbyciu aplikacji adwokackiej podpisała umowę zlecenie z tą samą kancelarią adwokacką, w której pracowała jako aplikantka adwokacka. Pani Mecenas zwróciła się do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej ulg dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą stosownie do art. 18a ust.2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych. ZUS uznał, że nie przysługuje jej ulga, ponieważ przepisy te nie mają zastosowania do osób wykonujących działalność gospodarczą na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Sprawa trafiła do sądu. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że czynności aplikanckie różnią się od czynności adwokackich, głównie dlatego, że aplikant nie może prowadzić spraw samodzielnie, w związku z tym nie mamy do czynienia z kontynuacją pracy. Odmiennego zdania był Sąd Apelacyjny. Stwierdził, że czynności obu profesji pokrywają się i z tego powodu nie przysługuje zniżka.

Jednak Sąd Najwyższy opowiedział się po stronie adwokat. Podstawa wymiaru składek adwokata wykonującego działalność gospodarczą na podstawie prawa o adwokaturze w okresie pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, także wówczas, gdy wykonuje on pracę na rzecz dawnego pracodawcy. Sąd potwierdził, że uprawnienia i obowiązki adwokata i aplikanta adwokackiego nie są jednolite, zatem nie ma w tej sytuacji  mowy o kontynuacji pracy.

Tagi: sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email