Niemiecka Federalna Izba Adwokacka ostrzega przed zagrożeniem praworządności w Polsce

20.12.2017

Niemiecka Federalna Izba Adwokacka popiera rezolucję przyjętą na ostatniej sesji plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w sprawie zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W rezolucji CCBE wyraziła zaniepokojenie proponowanymi zmianami w polskim systemie sądownictwa oraz wzywa polskie władze do wycofania wszelkich zmian w prawie, które naruszają Konstytucję RP.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja Wenecka stwierdziła, że ​​planowane reformy sądownictwa w Polsce naruszają Konstytucję RP, a także prawa człowieka i zasady państwa prawnego.  Umożliwiają władzom ustawodawczym i wykonawczym znaczną ingerencję w polski system sądowniczy; zagrażają one praworządności i mogą pośrednio wpływać na działalność adwokata również w sposób sprzeczny z zasadą praworządności.

W związku z tym Niemiecka Federalna Izba Adwokacka popiera rezolucję przyjętą kilka dni temu na sesji plenarnej przez CCBE.

(czytaj rezolucję CCBE)

(czytaj stanowisko w języku niemieckim)

(czytaj stanowisko w języku angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email