Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa

16.05.2016

„Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa” to tytuł książki autorstwa adw. dr. Michała Jackowskiego, konstytucjonalisty oraz członka Zespołu ds. Postępowań Konstytucyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego. 

Książka porusza aktualną problematykę i jest pierwszym opracowaniem w polskiej literaturze prawniczej, które w swym zamierzeniu ma kompleksowo omówić relacje pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a sądami w zakresie wpływu orzecznictwa TK na sądowe stosowanie prawa.

Monografia omawia kwestię obowiązku wykonywania wyroków trybunalskich przez sądy, definiując, na czym ta powinność polega i jaka jest jej treść. Analizuje stosunek sądów do zjawiska prawotwórstwa Trybunału Konstytucyjnego. Jako pierwsza pozycja przedstawia materię szczególnych skutków wywieranych przez wyroki Trybunału Konstytucyjnego na sprawy leżące u podstaw pytania prawnego oraz skargi konstytucyjnej. Jest również pierwszym opracowaniem monograficznym, które zwraca uwagę na wykonywanie wyroków afirmatywnych (o konstytucyjności) przez sądy, a w szczególności na to, iż również takie orzeczenia zmieniają system prawny i wywierają dalej idące skutki niż potwierdzenie konstytucyjności prawa i nakaz jego lojalnego stosowania. Jako pierwsze opracowanie zmierza do kompleksowego omówienia reguł intertemporalnych związanych z wykonywaniem negatywnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego (o niekonstytucyjności) przez sądy.

Tagi: książka, TK

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email