Monika Sznajderman laureatką Nagrody im. prof. Hołdy

16.10.2014

Monika Sznajderman, właścicielka Wydawnictwa Czarne, zajmującego się promocją książek dotykających problematyki praw człowieka i godności osoby ludzkiej, otrzymała Nagrodę im. prof. Hołdy. Wyróżnienie to jest przyznawane w uznaniu za działania na rzecz ochrony praw człowieka i osób wykluczonych. Laureatkami dwóch poprzednich edycji były dziennikarka Ewa Milewicz oraz publicystka Halina Bortnowska.

Podczas Gali w Centrum Kultury w Lublinie, adw. Bartosz Przeciechowski - członek zarządu Stowarzyszenia prof. Hołdy - odczytał gratulacje w imieniu adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA.

"Zasługi Pani dla polskiej kultury wydają się nie do przecenienia. Wydawnictwo Czarne od prawie dwóch dekad przybliża polskim czytelnikom ambitną beletrystykę i literaturę faktu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ten drugi rodzaj publikacji – reportaż literacki jak żadna inna forma potrafi zdiagnozować kondycję społeczeństwa, pokazując człowieka w jego codzienności, ale i w najbardziej dramatycznych momentach historii - napisał adw. Zwara. - Również Pani osobiste zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej zasługuje na najwyższy szacunek i poparcie. Przyglądając się Pani dotychczasowym zawodowym i życiowym wyborom, widać wyraźnie w Pani postawie sympatię dla drugiego człowieka i głębokie zrozumienie dla wartości, którymi powinien kierować się każdy z nas."

W uroczystości uczestniczyli Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, min. Henryk Wujec, doradca prezydenta, red. Jarosław Kurski, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina oraz rektorzy lubelskich uczelni, członkowie Kapituły Nagrody: Danuta Przywara, Marzena Ksel, Krzysztof Marczewski, członkowie Stowarzyszenia: Agata Wacławik-Wejman, Piotr Kosmaty, Agnieszka Demczuk, Ewa Don-Siemion, a także wiele osób związanych ze środowiskiem artystycznym, naukowym i prawniczym Lublina.

Prof. Andrzej Rzepliński wygłosił laudację, słowa gratulacyjne wygłosili także min. Grabarczyk i min. Wujec. Odczytany został list gratulacyjny od Małgorzaty Omilanowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz od Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa NIK.

Prof. Karol Modzelewski podzielił się swoją refleksją na temat więziennictwa w PRL. Po wykładzie odpowiadał na pytania, a następnie podpisywał egzemplarze swojej najnowszej książki, za którą odebrał tegoroczną nagrodę Nike.

Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Statuetkę, według projektu lubelskiego artysty Tomasza Bielaka, wykonali więźniowie osadzeni w zakładzie karnym w Opolu Lubelskim. Ma ona postać szkatułki, w której jedna ze ścian jest przeszklona; w szkatułce zamknięte są karteczki z grypsami więźniów.

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy zostało założone przez grupę prawników, którzy poprzez działalność Stowarzyszenia chcą przypominać postać prof. Zbigniewa Hołdy, jego bogatą aktywność naukową i społeczną. Chcą zajmować się prawem i edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy. Budować płaszczyznę porozumienia i wspólnego działania przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

 

Czytaj uzasadnienie Kapituły

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email