„Młoda Palestra”

12.03.2013

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentach oraz wpływ nieważności czynności prawnej na prawo odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT – to przykładowe tematy artykułów, które przeczytamy w drugim numerze czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”.

Ponadto, aplikanci stawiają pytanie czy bezkarność sprawcy musi oznaczać brak odszkodowania. Poruszają problem naruszenia prawa własności i niezgodności z Konstytucją RP odnośnie procedury wpisu nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków. W numerze przeczytamy także wywiad z adw. Anną Borkowską, kierownikiem działu szkolenia izby adwokackiej w Warszawie. W rubryce „Prawo na co dzień” czytelnicy znajdą artykuł na temat nieruchomości lokalowych na gruncie ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz tekst o dywidendzie niepieniężnej. W „Poglądzie na prawo” natomiast, dowiemy się po co profesjonalnemu pełnomocnikowi budowanie wizerunku. Artykuł „Prawnik językoznawcą?” przybliży temat powszechnych błędów językowych obecnych w pismach procesowych.

Życzymy przyjemnej lektury.

Tagi: aplikacja, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email