Międzynarodowe organizacje prawnicze w obronie niezależnych sądów

20.07.2017

Międzynarodowe organizacje prawnicze - International Bar Association oraz European Bars Fedaration - wyraziły swoje zaniepokojenie sytuacją dotyczącą zmian w polskim sądownictwie.

Organizacje podkreślają, że niezależne sądownictwo to kluczowy aspekt demokracji i państwa prawa, które musi być niezależne od kontroli lub ingerencji rządu.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) skierowało list do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wyraża obawę, że proponowane zmiany zakłócą niezawisłość sądów, a w konsekwencji społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. IBA przypomina, że niezawisłe sądownictwo gwarantują przepisy międzynarodowe, m.in. podstawowe zasady ONZ dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości. Prezydent IBA – Martin Solc - apeluje w imieniu organizacji do prezydenta RP i polskiego rządu o wycofanie się z projektów ustaw, w celu zagwarantowania niezależności prawników i praworządności w Polsce. (czytaj pismo)


W podobnym tonie jest list Europejskiej Federacji Rad Adwokackich (FBE) skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy. FBE apeluje o wstrzymanie ratyfikacji zmian i ponowne ich rozważenie. - Zgromadzenie Ogólne FBE, które reprezentuje 250 członkowskich Rad Adwokackich oraz 800 000 ich członków prawników, wyraża swoje poważne zaniepokojenie sytuacją sędziów i prawników w Polsce, zauważając erozję niezależności sędziów, prokuratorów, prawników oraz wymiaru sprawiedliwości spowodowaną interwencją rządu w powoływanie i odwoływanie sędziów, nieprzestrzeganiem orzeczeń sądów oraz ingerencją w działalność prokuratury – czytamy. (zobacz: Federacja Adwokatur Europejskich skierowała pismo do Prezydenta RP)

FBE skierowało również w tej sprawie pismo do Rady Europy Nilsa Muižnieksa, komisarza Praw Człowieka Rady Europy. (czytaj pismo)

Tagi: sąd, konstytucja, prezydent

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email