„Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych”

03.10.2013

Pod takim tytułem ukazała się monografia adw. Stefana Jaworskiego. Publikacja przedstawia problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.

Autor opisuje różne role adwokata w postępowaniach karnych – omawia kwestie proceduralne w taki sposób, aby uwypuklić wątki adwokackie.

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający wskazówki dla adwokata, jak przygotować się do rozprawy oraz przyjętej taktyki procesowej. Ponadto znajdziemy tu odesłania do wzorów pism procesowych, które przedstawione są w drugiej części publikacji. Każdy rozdział kończy się przeglądem najciekawszego orzecznictwa.

Opracowanie zostało przygotowane głównie z myślą o młodych adwokatach, aby mogli łatwiej uporządkować posiadaną już wiedzę, zweryfikować poglądy dotyczące technik pracy i reprezentacji klientów. Pozycja będzie również przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy zanim rozpoczną praktyczne wykonywanie zawodu, muszą zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania pism procesowych w sprawach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej.

Autor jest warszawskim adwokatem. Specjalizuje się w prawie sądowym z zakresu prawa cywilnego i karnego. Jego liczne publikacje zawsze ukazują temat od strony praktycznej. Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń zawodowych.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email