„Mediacja: to nic nie kosztuje”

20.11.2013

Rusza kampania społeczna, której celem będzie upowszechnienie instytucji mediacji w sporach rodzinnych, jako metody szybszej i tańszej od drogi sądowej, a przede wszystkim dającej możliwość kompleksowego rozwiązania konfliktu.

Konflikty rodzinne, zwłaszcza na tle separacji i rozwodu, powodują znaczne koszty społeczne i ekonomiczne dla państwa. Jedną z głównych barier w wykorzystaniu instytucji mediacji w rozwiązywaniu sporów rodzinnych w Polsce jest konieczność ponoszenia przez uczestników postępowania wydatków na wynagrodzenie mediatora nawet w tych sprawach, w których strony korzystają ze zwolnienia z kosztów sądowych.

W ramach kampanii społecznej zrealizowany zostanie pilotażowy program Sądu Okręgowego w Opolu, który likwiduje tę przeszkodę. Założeniem organizatorów jest aby to sąd sfinansował mediację w sprawach rodzinnych, zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji, o ile strony skorzystają z możliwości skierowania sprawy do mediacji. Zakłada się wypłacanie przez sąd wynagrodzenia mediatorom za maksymalnie trzy posiedzenia mediacyjne w jednej sprawie. Koszt kolejnych posiedzeń mediacyjnych strony ponosiłyby we własnym zakresie. Na ogół trzy posiedzenia wystarczają do wypracowania ugody, jeśli strony mają wolę porozumienia. Program będzie prowadzony przez 6 miesięcy, t.j. od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Koszt mediacji przeprowadzonej w jednej sprawie w programie pilotażowym szacuje się na około 160 zł. Program zostanie zrealizowany wspólnie z organizacjami zrzeszającymi mediatorów, które zapewnią udział mediatorów o odpowiednim przygotowaniu i kwalifikacjach oraz dysponujących warunkami do prowadzenia mediacji.

Ważnym wydarzeniem kampanii będzie inauguracja 9 grudnia 2013 r. Salonu Mediatora – forum cyklicznych spotkań osób, którym bliska jest idea mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.

Czytaj:

zaproszenie

ulotka

plakat

Tagi: zaproszenie, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email