Majowy numer "Palestry"

26.05.2020

Majowy numer „Palestry” poświęcony został w całości problematyce znaczenia, konsekwencji i wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 na reguły prawa polskiego, a także innych zdarzeń związanych z powyższym orzeczeniem lub powstałych w jego następstwie.

W numerze profesor Marek Safjan przekonuje, że "zasada niezawisłości sądownictwa ma kluczowe znaczenie dla istnienia rządów prawa i efektywnego stosowania prawa Unii Europejskiej". Dzieli się z czytelnikami swoimi refleksjami na temat prawa do skutecznej ochrony sądowej.

Profesor Ewa Łętowska odpowiada na pytanie, czego uczą odpowiedzi na pytania prejudycjalne dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz prezentuje argumenty przemawiające za tym, dlaczego przekazany do rozstrzygnięcia polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu spór między Sejmem RP i Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP i Sądem Najwyższym jest sporem politycznym, a nie kompetencyjnym.


Profesor Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości i adwokat, próbuje usystematyzowania zagadnień związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej przed sądami państw członkowskich, koncentrując się na zagadnieniach, które mają znaczenie dla praktyków prawa.

Zachęcamy do lektury: (strona z majowym numerem Palestry)

Tagi: Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email